Dataskydd

EU:s dataskyddsförordning finns till för att harmonisera reglerna kring personlig integritet. Tanken är att ge dig som individ större kontroll över vilka personuppgifter som finns lagrade. Personuppgifter kan handla om namn, adress och personbeteckning som du lämnar in när du kontaktar kommunen i olika ärenden.

För oss på kommunen innebär det att alla som samlar in och hanterar personuppgifter ska kunna informera om vad som finns lagrat i våra register och hur vi hanterar uppgifterna. Alla våra anställda har utbildats i dataskyddsfrågor.

Om du finns registrerad hos oss kan du begära att få se uppgifterna och få veta på vilka rättsliga grunder de behandlas. Du kan även begära att en felaktig uppgift korrigeras.

Vill du granska dina egna registeruppgifter? Eller har frågor om vårt dataskydd? 
Kontaktperson gällande dataskyddet i Nykarleby är kommunikationssekreterare

Sven Söderholm
046 920 0351
sven.soderholm@nykarleby.fi

Mer information om EU:s dataskyddsförordning